Bliver billedkunsten glemt i det brede kunstbegreb?