JEG HAR ALTID TEGNET OG LAVET BILLEDER.

Jeg er født i 1949, og boede på Amager ved København gennem hele min barndom og tidlige ungdom. Det at tegne og male har altid været vigtige dele af mit liv, i 18-20 års alderen begyndte jeg at arbejde lidt mere ”seriøst” med billedmageriet. Ikke mindst et møde med Jørgen Nash og Jens Jørgen Thorsen, var igangsættende. Af inspirationskilder var der blandt mange især Emil Nolde – Paul Janus Ibsen– Pierre Vilfauare– Sven Hauptmand – Gunnar Hossy, ikke mindst hans skulpturer, som sammen med Jørgen Haugen Sørensens skulpturer har inspireret min motivverden.

En særlig betydning havde Hans Voigt Stephensen da han var min underviser i Kastrup kunstforenings aftenskole en sæson.

På lærerseminariet valgte jeg billedkunst som liniefag, hvor jeg blev undervist – og inspireret – af Vedel Egebæk og Ib Hugo Adelborg. Herudover er jeg autodidakt.

Jeg arbejder med både tegning, grafik, maleri og foto.

Akvarellen blev først for alvor betydningsfuld for mig efter vi flyttede til det vestlige Sønderjylland, hvor jeg blev præsenteret for horisonten og den store himmel. Siden har akvarellen udgjort en væsentlig del af mit arbejde. Naturen og landskabet er i tidens løb blevet vigtigere og vigtigere for mit arbejde. Min fugleinteresse og interesse for svampe kunne kombineres med min interesse for tegning og maling.

Stor inspiration har jeg fundet hos nogle af vor tids største fuglemalere, der ikke ”bare” maler fuglene, men mere øjeblikket hvor fuglen ses: Jens Gregersen, Jens Frimer Andersen og Lars Jonsson.

Udstillet bl.a. flere gange på Limfjordens Censurerede Efterårsudstilling. Limfjordens Påskeudstilling. Herning Kommunes Censurerede udstilling. Skolernes kunstforening. Rakkerhuset. Sygeplejehøjskolen i Århus. Farsø Kommune. Vinderup Kommune. Sundsøre kommune og mange lokale udstillinger i banker og institutioner m.m.

Illustreret bl.a.: Ekskursionsmuligheder i Østsalling, Lejrskolemuligheder i Viborg Amt, Sven Skovmands: ”Udvalgte Ordsprog fra Skiveegnen”, Jo Nørgaards: ”Jacob Gravhund”, Bjørn Olav Hammerstads: ”En brand revet ud af ilden”, – Kristina Reftels: ”Vennerne i dyreskoven” – Lavet omslag til Anders Hallgrens: ”Crashlanding” og til Jørgen Thaarups: ”Med venner i lys vi tale”, forsider på folkedanserbladet ”Hjemstavnsliv” 1986 årgang, m.fl.

Jeg arbejder rigtig gerne med bestillingsarbejder, som ofte tvinger mig ud i helt nye retninger, teknisk og billedmæssigt.

Har udover billedkunstundervisning i folkeskolen også undervist i tegning, maling og akvarel i aftenskolen i Skive i en årrække.

Ellers bor jeg på landet, har voksne børn og adskillige børnebørn. Jeg interesserer mig for som tidligere nævnt for naturen – ikke mindst fuglene har fyldt en del i mit liv. Også samfundsforhold har min interesse, og jeg har bl.a. brugt (spildt??) en halv snes år som kommunalpolitiker. Som lærer har de såkaldt “svage elever” altid betydet mest for mig. (Og her, som alle andre steder hvor der er mulighed for det – vil jeg pege på tåbeligheden i den ny Folkeskolelov).


Kontakt